Thứ Tư, 31/08/2016 - 22:58
DANH MỤC
THƯ VIỆN ẢNH
BÌNH CHỌN
  • Bạn muốn giành thủ khoa đại học?
  • Tham gia đầy đủ các lớp luyện thi đại học.
  • Tự học, làm hết các bài tập và học thuộc lí thuyết.
  • Tự học với một kế hoach học tập khoa học.
  • Cần tìm các thầy cô giáo nổi tiếng nhờ gia sư.
  • Bạn có cách khác.
  •   
LƯỢT TRUY CẬP
Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của GD&ĐT hoặc Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THPT, trung tâm GDTX thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, cụ thể như sau: I. Điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

      Năm 1960, trường cấp 3 Hải Hậu (nay là trường THPT A Hải Hậu) được thành lập. Năm học đầu tiên (1960- 1961) có 5 lớp với 225 học sinh và 12 giáo viên.Năm học 2010-2011, Trường THPT A Hải Hậu với qui mô 42 lớp chuẩn Quốc gia với 1888 học sinh và 111 cán bộ,  giáo viên, nhân viên.
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Phổ thông A Hải Hậu.
Địa chỉ: Khu 6 thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định, Điện thoại: 0350.3877089
Email: info@haihaua.vn, website: http://haihaua.vn