Thứ Hai, 18/02/2019 - 09:16
DANH MỤC
BÌNH CHỌN
  • Bạn muốn giành thủ khoa đại học?
  • Tham gia đầy đủ các lớp luyện thi đại học.
  • Tự học, làm hết các bài tập và học thuộc lí thuyết.
  • Tự học với một kế hoach học tập khoa học.
  • Cần tìm các thầy cô giáo nổi tiếng nhờ gia sư.
  • Bạn có cách khác.
  •   
THƯ VIỆN ẢNH
LƯỢT TRUY CẬP
Dạy và học > Ngoại ngữ
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 môn TIẾNG ANH
17:00 | 25/04/2011

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 môn TIẾNG ANH

Doc tiep
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 1)
19:14| 25/04/2011

Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)

Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 18)
19:58| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 17)
19:56| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 16)
19:54| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 15)
19:52| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 14)
19:50| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 13)
19:48| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 12)
19:44| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 11)
19:43| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 10)
19:39| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Tiếng Anh lớp 12- Ôn thi (Bài 9)
19:37| 25/04/2011
Trình bày: Nguyễn Chi Mai Giáo viên Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế quốc dân (Nguồn vtv.vn)
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Phổ thông A Hải Hậu.
Địa chỉ: Khu 6 thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định, Điện thoại: 0350.3877089
Email: info@haihaua.vn, website: http://haihaua.vn