Thứ Hai, 18/02/2019 - 09:19
DANH MỤC
BÌNH CHỌN
  • Bạn muốn giành thủ khoa đại học?
  • Tham gia đầy đủ các lớp luyện thi đại học.
  • Tự học, làm hết các bài tập và học thuộc lí thuyết.
  • Tự học với một kế hoach học tập khoa học.
  • Cần tìm các thầy cô giáo nổi tiếng nhờ gia sư.
  • Bạn có cách khác.
  •   
THƯ VIỆN ẢNH
LƯỢT TRUY CẬP
Lịch sử truyền thống > Hiệu trưởng các thời kì
Email       Bản in

Danh sách các thầy Hiệu trưởng qua các thời kỳ

 

1. Nhà giáo Ngô Bá Cao-Hiệu trưởng (1960-1961)

 

 

2.  Nhà giáo Phạm Khánh Cao-Hiệu trưởng (1961-1962)

 

 

3.  Nhà giáo Lê Văn Hạp-Hiệu trưởng (1962-1965)


 

 

4.  Nhà giáo Hoàng Trọng Thịnh-Hiệu trưởng (1966-1978)


 

 

5. Nhà giáo Ưu tú Phạm Đức Nhuận-Hiệu trưởng (1978-1986)


 

 

6. Nhà giáo Ưu tú Vũ Luyện-Hiệu trưởng (1986-2000)


 

 

7. Nhà giáo Nhân dân.ThsKH Trần Tiến Dũng-Hiệu trưởng (2000 - 2007)

 

 

8. Nhà giáo Ưu tú Lê Quốc Ca-Q.Hiệu Trưởng (4/2007- 12/2008)

 

 

9. ThSKH Nguyễn Văn Tuấn-Hiệu trưởng (1/2009-9/2009)


 

 

10. Thạc sĩ Vũ Thế Hưng-Hiệu trưởng (10/2009 đến nay)

Các tin bài khác

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Phổ thông A Hải Hậu.
Địa chỉ: Khu 6 thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định, Điện thoại: 0350.3877089
Email: info@haihaua.vn, website: http://haihaua.vn